New Kiwi Jobs – praca w 48h w Warszawie APPs Free Online Android Tablets

New Kiwi Jobs – praca w 48h w Warszawie APPs Free Online Android Tablets

Description of Kiwi Jobs - praca w 48h w Warszawie

Nie ma lekko? Zawsze może być łatwiej z pracą!
Kiwi Jobs – darmowa aplikacja mobilna ułatwiająca znalezienie pracy w Warszawie w: gastronomii, sklepie, w produkcji i magazynie, w sprzedaży i obsłudze klienta, w biurze i na recepcji, jako kurier lub kierowca.

Łap odlotowe oferty pracy!
Tylko w Kiwi Jobs możesz aplikować na Odlotowe Oferty – super branżę z pracami tymczasowymi, w których spełnisz swoje marzenia! Tester lotu motoparalotnią? Recenzent kuchni tajskiej? Łap szansę na realizację siebie w każdy wtorek w Kiwi Jobs!

Chcesz wiedzieć na co Cię stać?
Szukaj oferty pracy po stawkach.

Umówmy się… każdy ma inne potrzeby zawodowe
Wybierz umowę, która Ci pasuje.

Chcesz znaleźć pracę blisko?
Szukaj ofert pracy po lokalizacji.

Masz pytania do pracodawcy przed spotkaniem kwalifikacyjnym?
Zapytaj na czacie.

Nie masz CV?
I nie musisz mieć! W Kiwi Jobs w kilka kliknięć tworzysz profil z najważniejszymi informacjami dla rekrutera i aplikujesz.

Aplikujesz i nie chcesz czekać na odpowiedź od pracodawcy „nie wiadomo ile”?
Z Kiwi Jobs odpowiedzi zwrotnej możesz spodziewać się do 48h.

Ale co to za praca?
Praca szybko i od ręki
Praca tylko w określonych branżach
Praca w Warszawie
Praca w pobliżu
Praca stała
Praca zmianowa
Praca dorywcza
Praca dodatkowa
Praca elastyczna

Jak zacząć?
Pobierz i zainstaluj aplikację, przedstaw się i zacznij aplikować! W Kiwi Jobs znajdujesz pracę jednym kliknięciem. Na jednej liście ofert pracy wybierasz po interesującej Cię branży, typie umowy, wysokości zarobków i lokalizacji. Odpowiedź od pracodawcy otrzymasz do 48h.

Zawsze pod ręką
Gdziekolwiek jesteś – w tramwaju, na przystanku, w kolejce do kasy – Kiwi Jobs w Twoim smartfonie daje możliwość znalezienia pracy i aplikowania na interesującą Cię ofertę od ręki!

Dla kogo jest Kiwi Jobs?
Jeśli potrzebujesz pracy „na już” w wyżej wymienionych branżach, Kiwi Jobs to najłatwiejsza opcja dla Ciebie. Warto spróbować!
🙅🏼 Jesteś etatową mamą, która szuka dodatkowego etatu?
🤷‍♂️ Nie wiesz jeszcze co robić w życiu?
👨‍🍳👶 Chcesz pogodzić pracę zmianową z tacierzyńską?
👴🏻👵🏻 Jesteś fachowcem z wieloletnim stażem?
🛠 Masz potrzebę zmienić zawód?
💰 Potrzebujesz gotówki „na już”?
🕺 Lubisz pracować od czasu do czasu?

Aplikuj z Kiwi Jobs! Wielu pracodawców czeka na Twoją aplikację!
☝️ PAMIĘTAJ! Nieważne ile masz lat, ważne, że wiesz, gdzie chcesz pracować ☝️

Chcesz być na bieżąco?
Śledź nasz profil na Facebooku i łap najciekawsze i najbardziej odlotowe oferty pracy od razu po publikacji: http://bit.ly/2NVJ1zX
Is not it light? It can always be easier with work!
Kiwi Jobs – a free mobile application that facilitates finding a job in Warsaw in: catering, store, production and warehouse, in sales and customer service, in the office and at the reception, as a courier or driver.

Take off job offers!
Only in Kiwi Jobs you can apply for Cool Offers – a super industry with temporary jobs in which you can make your dreams come true! Flight tester with moto-paragliding? A reviewer of Thai cuisine? Grab a chance to realize yourself every Tuesday at Kiwi Jobs!
 
Want to know what you can do?
Search for job offers at rates.

Let’s set … everyone has different professional needs
Choose the contract that suits you.

Want to find a job near?
Search for job offers by location.

Do you have questions for the employer before the qualifying meeting?
Ask in chat.

You do not have a CV?
And you do not have to have it! In Kiwi Jobs, in a few clicks you create a profile with the most important information for the recruiter and apply.

You are applying and you do not want to wait for an answer from your employer “not sure how many”?
You can expect a return response from Kiwi Jobs up to 48 hours.

But what is this work?
Work quickly and immediately
Work only in specific industries
Work in Warsaw
Work nearby
Permanent work
shift work
odd job
additional job
Flexible work

How to get started?
Download and install the application, introduce yourself and start applying! At Kiwi Jobs you find a job with one click. On one job list you choose the industry you are interested in, the type of contract, the amount of earnings and location. You will receive a response from your employer up to 48 hours.

Always at hand
Wherever you are – on the tram, at the stop, in the queue to the checkout – Kiwi Jobs on your smartphone gives you the opportunity to find a job and apply for an offer that interests you right away!

Who Kiwi Jobs is for?
If you need work “already” in the aforementioned industries, Kiwi Jobs is the easiest option for you. It is worth a try!
🙅🏼 Are you a full-time mum who is looking for an additional job?
🤷♂️ Do not know what to do in life yet?
👨🍳👶 Do you want to reconcile your shift work with your tacierzyńską?
👴🏻👵🏻 Are you a professional with many years of experience?
🛠 Do you have a need to change your profession?
💰 Do you need cash “for now”?
🕺 Do you like working from time to time?
 
Apply with Kiwi Jobs! Many employers are waiting for your application!
☝️ REMEMBER! No matter how old you are, it’s important that you know where you want to work ☝️

Want to stay up to date?
Follow our Facebook profile and catch the most interesting and cool job offers right after the publication: http://bit.ly/2NVJ1zX

W najnowszej wersji aplikacji:

– Nowa paleta kolorów 🙂

– Nowe, fajne ikonki

– Nowe, jasne komunikaty

– Poprawiliśmy błędy występujące w aplikacji. Teraz z Kiwi Jobs skorzystasz szybciej a pracę znajdziesz jeszcze łatwiej!

App Information of Kiwi Jobs - praca w 48h w Warszawie

App Name Kiwi Jobs - praca w 48h w Warszawie
Package Name com.kiwijobs
Version 1.43
Rating ( 625 )
Size 15.8 MB
Requirement Android 4.4+
Updated 2018-12-03
Installs 50,000+
Category Apps, Business
Developer

Tags: , , , ,