Free Download Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên-Kỵ Sĩ Rồng thức tỉnh 3.31.1 APK Android Latest Apps

Free Download Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên-Kỵ Sĩ Rồng thức tỉnh 3.31.1 APK Android Latest Apps

Description of Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên-Kỵ Sĩ Rồng thức tỉnh

Trở lại thế giới châu âu thời kỳ Trung Cổ
Bắt đầu cuộc du hành tìm kiếm nhẫn ma!
[Giới thiệu Game]
MMOARPG hắc ám chất nhất, các tính năng xoay quanh “diệt quái săn báu” được phát triển công phu. Game phát triển xoay quanh 25 chiếc nhẫn ma bị thất lạc, mỗi chiếc nhẫn ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp, muốn sở hữu sức mạnh đó, bạn không những phải tìm ra nó, mà còn phải vượt qua thử thách của chúa nhẫn.
Ngoài ra tìm kiếm nhẫn ma cùng với thần thú, bạn còn có thể tự do tổ đội, PK săn quái mọi lúc mọi nơi, chiến đấu cùng với anh em chiến minh, giết boss thế giới để lấy trang bị đi chợ mua bán, tích lũy của cải!!!
[Đặc sắc Game]
— Giao dịch tự do, mua bán thiết bị—
Trong thị chợ của game này, bạn có thể tự do bán bất kỳ thiết bị mà bạn thu được từ việc giết boss hoặc hoàn thành nhiệm vụ. Không có nguồn lực hoặc thời gian nào của bạn sẽ bị lãng phí.
—PK chiến minh, cùng nhau chiến đấu—
Cách chơi Guild – Chiến Minh là một trong những cách chơi quan trọng nhất và thú vị nhất của game này. Anh em chiến minh cùng nhau chiến đấu, cùng hưởng vinh dự!
—PK tự do, tổ đội chiến đấu—
PvP được cho phép trên tất cả các bản đồ, mọi lúc mọi nơi mà không cần vào phó bản. Bạn còn có thể tổ đội để đánh bại những người chơi ở trình độ cao.
—Trang bị tinh xảo, thú cưỡi lộng lẫy—
Thăng cấp thì có thể mở khóa hàng mười loại thú cưỡi lộng lẫy!!! Hàng trăm chiếc trang bị tinh xảo rực rỡ đang đợi bạn lấy từ nhiệm vụ thú vị hoặc giết Boss thế giới.
—Đồ họa tinh mỹ, nhân vật sinh động—
Game sử dụng nền tảng engine Unity 3D tiên tiến, bày ra phong cảnh và nhân vật đẹp đẽ thuộc vào châu âu thời kỳ Trung Cổ.

Nếu bạn thích trò chơi của chúng tôi, hãy làm theo Facebook của chúng tôi để có thêm thông tin và sự kiện:
Facebook: https://www.facebook.com/vhknmob/
Back European world of the Middle Ages
Start searching journey magic ring!
[About the Game]
MMOARPG most dark matter, the feature revolves around “kill monsters treasure hunt” was developed elaborate. Game developers around 25 lost magic ring, each ring hidden tremendous strength, want to own that power, you not only have to find it, but also to overcome the challenge of the Princess ring.
Also search for magic ring with the spirit animal, you can freely teams, PK hunt monsters wherever, fighting with brothers warriors, kill the boss the world to get equipped grocery purchases, accumulation of wealth !!!
[Game Features]
— Transaction freedom, purchasing equipment —
In the market town of this game, you have the freedom to sell any device that you gained from killing bosses or completing tasks. No resources or your time will be wasted.
— PK warriors, fighting together —
How to play Guild – Chien Ming is one of the most important and how to play the most interesting of this game. Brother warriors fought together, and enjoy the honor!
— PK freedom, combat teams —
PvP is allowed on all maps, anytime, anywhere without having to copy. You can even beat those teams to high-level players.
— Equipped with sophisticated, splendid mounts —
Advancement could unlock tens of mount splendid !!! Hundreds of brilliantly crafted equipped awaits you taken from interesting tasks or kill Boss world.
— Graphics fine crystals, vivid characters —
The game uses the Unity 3D engine platform advanced, laid out the landscape and beautiful character of Europe in the Middle Ages.

If you like our game, follow our Facebook for more information and events:
Facebook: https://www.facebook.com/vhknmob/
1. Nghề mới: Kỵ Sĩ Rồng
2. Event mừng kỷ niệm 1 năm ra mắt
3. Hệ thống mới: Chiến Rồng
4. Cách chơi mới: Chiến Chư Thần, MOBA 4 VS 4

App Information of Vĩnh Hằng Kỷ Nguyên-Kỵ Sĩ Rồng thức tỉnh

Best Tam Quốc Chí 1.0.8 APK Android New Version

Tam Quốc Chí 1.0.8

Version 1.0.8

Developer ASM MOBILE GAME COMPANY

Uploaded May 26, 2018 20:27

Filesize 97.7 MB